Reglement vrijwilligers

Spelregels vrijwilligers

Vrijw. wantedSpelregels vrijwilligersbijdrage

 • Ieder seniorlid van de HTV betaalt vanaf 1 januari 2019 € 50,00 naast de contributie. Uitgezonderd hiervan zijn nieuwe leden (welke nooit eerder lid zijn geweest van de HTV), zij zijn het kalender jaar waarin ze lid worden vrijgesteld van deze bijdrage.

 • Leden krijgen deze bijdrage terug door minimaal 12 uur per jaar vrijwilligerswerk te doen voor de club.

 • Commissieleden, bestuur en de ledenadministrateur voldoen automatisch aan de 12 uur vrijwilligerswerk.

 • Het is de eigen verantwoordelijkheid van leden om er voor te zorgen dat er voldoende uren  aan vrijwilligerswerk worden besteed.

 • Leden dienen 2 voorkeuren aan te geven op het opgavenformulier. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de eerste voorkeur, is hierin al voorzien door vrijwilligers (bijv de bardienst) dan worden leden benaderd voor de tweede voorkeur. Geven leden maar 1 voorkeur op  en komen ze daardoor niet aan de 12 uur dan wordt  de € 50, 00 euro niet terug verdiend.

 • Indien gewenst kan het bestuur of een van de commissies met een voorstel komen tot invulling van het vrijwilligerswerk.

 • Ondersteunende leden zijn vrijgesteld van betaling van de vrijwilligersbijdrage.

Bardienst

 • Elke bardienst, uitgezonderd bardienst tijdens evenementen, telt voor 1 persoon.

 • Bardienst op de avonden is van 19.30 uur tot 23.30 uur, telt voor 4 uur.

 • Bardienst op de grabbelochtenden is van 09.30 uur tot 12.00 uur, telt voor 2,5 uur.

 • Bardienst tijdens de competitie telt niet als vrijwilligersbijdrage (dit is verplicht als men competitie speelt).

 • Bardienst tijdens overige evenementen telt wel als vrijwilligersbijdrage voor de tijd die men ingeroosterd is.

 • Heeft een lid bardienst en er is niemand vanwege weersomstandigheden, dan mag men na 15 minuten vertrekken en toch de uren tellen die ingeroosterd staan. 

Overige werkzaamheden die als vrijwilligerswerkzaamheden tellen zijn:

 • Hapjes verzorgen en bakken tijdens evenementen (uitgezonderd competities). Men kan zelf doorgeven hoeveel uur men hiermee bezig is geweest.

 • Onderhoudswerkzaamheden; de Parkcommissie houdt bij hoeveel uur men hiermee bezig is geweest.

 • Werkzaamheden die leden uitvoeren voor de HTV-commissies. Denk hierbij aan: jeugdkamp, organiseren seniorencompetitie, 1-dagstoernooi, pannenkoekentoernooi, 2-generatietoernooi, schooltennis etc. De TC houdt bij hoeveel uur het lid hiermee bezig is geweest.

 • Administratieve werkzaamheden in overleg met de penningmeester.

 

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 21 februari 2019

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 83220632

Clubhuis de Terp

Poort van Midden Gelderland Groen 6
6666 LP Heteren

KVK-nummer

40119201