Contributie

Seniorlid (18 jaar of ouder) * € 170,00 *
   
Seniorlid (18 jaar of ouder) studerend of schoolgaand * € 110,00
   
Juniorlid A (6 t/m 10 jaar) €   70,00
   
Juniorlid B (11 t/m 13 jaar) €   95,00
   
Juniorlid C (14 t/m 17 jaar) € 100,00
   
Gezinslidmaatschap **    € 445,00 **
   
Zomerlid (1 mei t/m 31 augustus) incl inschrijfgeld €   65,00
   
Proeflidmaatschap incl. inschrijfgeld voor periode van 4 aaneensluitende maanden, slechts één maal mogelijk!  €   65,00
   
Competitielid (gedurende 1 competitieronde) inclusief inschrijfgeld €   40,00
   
Ondersteunend lidmaatschap (minimale bedrag) €   15,00
   
Ereleden of leden van verdienste (op voordracht) €     0,00
   
Inschrijfgeld €    15,00
   
Inschrijfgeld voor ondersteunde leden €     5,00
   

Indien automatische incasso niet lukt zal hiervoor een extra toeslag van € 2,00 worden geheven!

 

De HTV werkt met een vrijwilligersbijdrage (lees hier meer over onder het kopje vrijwilligers)
 
*    € 50,00
 
**   € 100,00
 

 

 

Introducé(e)

Nog niet zeker of je tennissen leuk vindt? Ga een keer mee als introducé(e). Introducé(e)s zijn van harte welkom bij de Heterense Tennisvereniging. Een introducé(e) mag 3x van de banen gebruik maken en dient te allen tijden vergezeld te worden van een lid. Per keer betaalt een introducé(e) € 3,50. Een introductielabel kan opgehaald worden bij diverse contactpersonen. Zie hiervoor deze site onder kopje contact / info onderaan. 

Hoe gaat het in zijn werk: Stuur een berichtje naar 06-54797486 met vermelding van het HTV-lid waarmee je de baan op gaat. Je krijgt dan een betaalverzoek van de penningmeester. Dit kan ook het HTV lid zelf doen.

 

 - Voor de indeling naar leeftijdsklasse is de leeftijd op 31 december voorafgaande aan het verenigingsjaar bepalend.

  • -  Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 december bij de ledenadministratie te zijn ingediend.
  • -  Voor een gezin is het totaal te betalen contributiebedrag nooit hoger dan de kosten voor het gezinslidmaatschap.
  • - Contributie & vrijwilligersbijdrage worden jaarlijks in de maand maart automatisch van jouw bankrekening afgeschreven.
  • - Voor de kosten, verbonden aan seniorencompetitie en de bijbehorende ballen zie de pagina kosten competitie
  • - Vervanging van de KNLTB- ledenpas bij verlies of anderszins kost € 15,00.

 

Voor vragen kun je contact opnemen met [email protected]

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 83220632

Clubhuis de Terp

Poort van Midden Gelderland Groen 6
6666 LP Heteren

KVK-nummer

40119201