Algemene Bardienst Info

Algemene Bardienst Info

 

 

 

 

 

 

 Verantwoord alcohol schenken eerst hiervoor zorgen, dan pas bardienst draaien!

Belangrijk voor iedereen die wel eens of vaker achter de bar staat/of wil staan, bij de HTV!

Balletje

Wanneer je ingeroosterd wordt voor de bardienst krijg je hierover automatisch een E-mail.

Balletje

 

Mocht het zo zijn dat je die avond niet kunt dan moet je ZELF voor vervanging zorgen.
 

Balletje

 

De vervanger dient de bardienstco├Ârdinator via de E-mail hiervan op de hoogte te brengen zodat het op het rooster aangepast kan worden. 
 

Balletje

 

Wordt dit niet doorgegeven aan de webmaster via de E-mail, dan krijgt gewoon de persoon die in het rooster staat de 

uren als vrijwilligersuren genoteerd.

Balletje

 

Wordt dit niet doorgegeven aan de webmaster via de E-mail, dan krijgt gewoon de persoon die in het rooster staat de 

uren als vrijwilligersuren genoteerd.

 

Balletje

 

Misschien overbodig om te zeggen maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat de personen die zich hebben aangemeld 

voor de bardienst hier serieus en zorgvuldig mee omgaan.
 

Balletje

 

Wanneer je bardienst hebt is het de bedoeling dat je zelf opent en zelf afsluit. Wil je naar huis op de eindtijd maar zit de bar nog vol,

dan kan je met een ander lid regelen dat hij/zij de afsluiting van je overneemt. Er moet dan wel een overdacht formulier ingevuldworden, alleen dan is de overdracht geldig!

Balletje

 

Elke bardienst, uitgezonderd bardienst tijdens evenementen, telt voor 1 persoon.
 

Balletje

 

Bardienst op de avonden is van 19.30 uur tot 23.30 uur en telt voor 4 uur.
 

Balletje

 

Bardienst op de grabbelochtenden is van 09.30 uur tot 12.00 uur en telt voor 2,5 uur.
 

Balletje

 

Bardienst tijdens de competitie telt niet als vrijwilligersbijdrage (dit is verplicht als men competitie speelt).
 

Balletje

 

Bardienst tijdens overige evenementen telt wel als vrijwilligersbijdrage voor de tijd die men ingeroosterd is.
 

Balletje

 

Heeft een lid bardienst en er is niemand vanwege weersomstandigheden, dan mag men na 15 minuten vertrekken en 

tellen de uren die je ingeroosterd staat toch mee voor de vrijwilligersuren.

Balletje Lees hier de bardienstinstructie (te openen na inloggen)

   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 83220632

Clubhuis de Terp

Poort van Midden Gelderland Groen 6
6666 LP Heteren

KVK-nummer

40119201