Restitutie lidmaatschap

Restitutie lidmaatschap

Restitutie contributie bij langdurige ziekte of blessure

Indien een lid van de HTV minimaal 6 maanden niet in staat is de tennissport te beoefenen vanwege ziekte of een blessure is (gedeeltelijke) restitutie van de contributie minus de KNLTB afdracht mogelijk.

  • Als een lid langdurig niet kan tennissen en in aanmerking wil komen voor een (gedeeltelijke) restitutie van de contributie, dient het lid zijn/haar ziekte of blessure met een korte omschrijving schriftelijk (of per e-mail) te melden bij de ledenadministratie. Op het moment dat het lid weer hersteld is, dient hij/zij dit direct bij de ledenadministratie te melden.
  • Indien de periode vanaf de eerste van de maand volgend op de melding van de ziekte of blessure tot de eerste van de maand waarin het lid weer hersteld is zes maanden of meer bedraagt zal restitutie van de contributie minus de KNLTB afdracht naar rato plaatsvinden. De penningmeester informeert het lid schriftelijk (of per e-mail) over de hoogte van de restitutie.
  • Indien een lid niet in staat was om tijdig de ziekte te melden zal hij/zij de ziekte of blessure direct melden bij de ledenadministratie zodra dit wel mogelijk is, met een korte omschrijving van de reden voor het later melden. De ledenadministrateur en de penningmeester beoordelen in dit geval of de werkelijke datum van aanvang ziekte als datum van melding toegepast kan worden voor deze regeling.
  • De ledenadministrateur brengt van alle meldingen van langdurige ziektes of blessures en meldingen van herstel de penningmeester op de hoogte. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de toepassing van deze regeling.
  • Als de ledenadministrateur en de penningmeester enerzijds en het lid anderzijds het niet eens zijn over de toepassing van deze regeling, leggen zij dit voor aan het bestuur. Het bestuur zal dan een bindend besluit nemen en het lid hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Vastgesteld door het bestuur op 30 mei 2016

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 83220632

Clubhuis de Terp

Poort van Midden Gelderland Groen 6
6666 LP Heteren

KVK-nummer

40119201