Lid worden

Join usHoe word ik lid?

 

  1. Wij verzoeken u een goed gelijkende pasfoto (volgens de reglementen voor rijbewijs of paspoort) te mailen naar ledenadministratie@dehtv.nl. De foto (kleur en zwart/wit zijn toegestaan) is bedoeld voor het aanmaken van de KNLTB-spelerspas.
  2. Onze ledenadministratie stuurt uw inschrijving naar de KNLTB. U kunt een tijdelijke ledenpas ontvangen waarmee u direct kunt tennissen.
  3. Na ongeveer 2 tot 4 weken is uw KNLTB-pasje klaar. Dan moet u ook de tijdelijke ledenpas inleveren.
  4. Als de tijdelijke ledenpas niet wordt ingewisseld, zal de penningmeester hiervoor € 5,00 incasseren.
  5. Zijn er meer leden van uw gezin (of per adres) die lid willen worden, dan dient u per lid een formulier in te vullen!

 

 

  • Zijn er meer leden van uw gezin (of per adres) die lid willen worden, dan dient u per lid een formulier in te vullen!
  • Graag de juiste tenaamstelling bij het IBAN nummer invullen om storneringen en extra administratiekosten te voorkomen! Indien door onjuiste gegevensverstrekking, niet tijdig doorgegeven wijzigingen en/of onvoldoende saldo het bedrag niet geïnd kan worden, zijn wij bij iedere daaropvolgende incassopoging genoodzaakt 2,00 Euro administratiekosten per gestorneerd bedrag in rekening te brengen. Restitutie van de contributie vindt onder geen enkel beding plaats, behoudens door onvolkomenheden van de vereniging zelf.
  • Indien van toepassing, vergeet u uw kind niet in te schrijven voor de Tenniskidslessen bij House of Tennis?
  • Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de ledenadministratie, Myrna den Hartog, via de mail (ledenadministratie@dehtv.nl) of telefonisch (026-4432788).