Vrijwilligers

Vrijw. gevraagdDe HTV is een kleine club die draait op de vrijwilligers van de club.


Omdat het steeds moeilijker werd om leden voor vrijwilligerstaken te krijgen (zie hier onze
huidige vacatures), is in 2009 tijdens de Algemene ledenvergadering gestemd en met
een meerderheid van stemmen besloten de vrijwilligersbijdrage a € 45,00 per jaar in
te voeren. De officiële spelregels hiervan kunt u hier vinden.

Concreet houdt dit in dat alle senioren elk jaar bovenop het contributiebedrag € 45,00 extra betalen. Zij kunnen dit terug verdienen door minimaal 12 uur aan vrijwilligerswerk te
besteden. Via het opgavenformulier voor vrijwilligerswerk kan elk lid aangeven waar zijn
of haar voorkeuren liggen enz.
Het is en blijft natuurlijk wel ieders eigen verantwoordelijkheid om de uren bij te houden en te
zorgen dat er voldoende uren gemaakt zijn per jaar. Vrijw. gezochtConcreet houdt dat in dat iedereen die
voldoende uren gemaakt heeft het ene jaar, het volgende jaar geen € 45,00 hoeft te betalen.
Als in een jaar onvoldoende uren worden gemaakt wordt het jaar daarop gewoon weer € 45,00
geïnd. Leden die elk jaar minimaal 12 uur vrijwilligerswerk verrichten zullen dus aan het einde
van hun lidmaatschap de allereerste € 45,00 teruggestort krijgen.


Leden die geen zin hebben of andere redenen hebben zich niet vrijwillig in te (kunnen) zetten
voor de club hebben op het opgavenformulier voor vrijwilligerswerk de mogelijkheid dat aan
te geven. Zij krijgen het bedrag van € 45,00 per jaar dus niet terug en betalen elk jaar
€ 45,00 bovenop de contributie.

Vrijw. wanted 

Reden van deze invoering is dat we met zijn allen de HTV graag goed, schoon, up-to-date en
vooral in leven willen houden. Van het geld dat er per jaar opgehaald wordt van de leden die
hun € 45,00 betalen, kunnen dan mensen ingehuurd worden van buitenaf om bepaalde zaken
te komen doen en/of regelen voor de HTV.

 

Er wordt tevens vanuit gegaan dat leden die GEEN opgavenformulier voorvrijwilligerswerk
insturen gekozen hebben voor de optie € 45,00 te betalen en geen vrijwilligerswerk verrichten.