2015 Nummer 1.Dinsdag 10 maart 2015

 

Met ingang van heden is het de bedoeling dat u op de hoogte wordt gebracht van belangrijke onderwerpen die binnen

de HTV spelen en door het bestuur worden besproken tijdens een bijeenkomst.

 

Uw bestuur is eindelijk voltallig!

       Zitting hebben:

 • An Jochem
   
 • Mark Penning
   
 • Mathijs van de Lindeloof
   
 • Geert Mout
   
 • Hans Bierman

 

Er is vanuit de Parkcommissie een werkgroep nieuwe banen HTV in het leven geroepen.

       Leden van deze werkgroep zijn:

 • Roel Ras
   
 • Jup van Dijken
   
 • Erik van Loenen

  -  Via deze nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

 

Het is de bedoeling op 4 september 2015 een en ander feestelijk te openen. Leg deze datum vast in uw agenda!


       - Informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 

Het beheer van de website van de HTV wordt binnenkort overgenomen.

 

Het bestuur voert binnenkort (13 maart aanstaande) gesprekken met de wethouder van Overbetuwe de heer Jan

      van Baal. Onderwerpen van gesprek zijn:

 • Nieuwe banen
   
 • Parkeergelegenheid / pachten groene ruimte
   
 • Verwijsborden
   
 • Wij houden jullie op de hoogte van de uitkomsten van deze gesprekken